Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Jacky Wu

Điện thoại: + 86 0572 5132456

Số Fax: + 86 0572 5132234

Điện thoại di động: 13856973059

QQ: 540276050

Skype: jacky.wu7322

Email: jackywu@chairoem.com

jackywu.chairoem@FoxMail.com


Jason Luo

Điện thoại: + 86 0572 5132456

Số Fax: + 86 0572 5132234

Điện thoại di động: 13957248646

QQ: 565768104

Skype: jason_luo68

Email: jasonluo@chairoem.com

jasonluo68@foxmail.com