GY-801 PVC Bar phân

GY-801 PVC Bar phân
Chi tiết sản phẩm

Bar stool – thủ phủ PVC, Chrome gas lift và

cơ sở, hình dạng T chân còn lại, điều chỉnh chiều cao.


Yêu cầu thông tin