Trang chủ > Kiến thức > Nội dung

Quy định về bảo trì ghế cạnh tranh điện

Feb 20, 2018

Đầu tiên, bảo dưỡng bề mặt PU-Vệ sinh hàng ngày và biện pháp phòng ngừa sử dụng


1. nước và chất tẩy rửa làm sạch, tránh xăng rượu và các dung môi hữu cơ khác chà


2. không thể giặt khô


3. chỉ có thể rửa, và nhiệt độ rửa không thể vượt quá 40 độ


4. Không phơi nắng


5. không thể sử dụng sắt sắc nét, chẳng hạn như va chạm hoặc mặc


6. làm sạch bình thường có thể được làm sạch bằng nước ấm sạch bụi bề mặt, và sau đó phun chất tẩy rửa da ướt vải lau. Sau đó, sử dụng vải chăm sóc da (đồ nội thất sáp hoặc bảo trì) vải khô để chơi lòng chà.


Back