Banner
Trang chủ > Sản phẩm >> Nội thất văn phòng >> Ghế văn phòng >> Ghế hội nghị

Chủ tịch Hội nghị Y-1813

Chủ tịch Hội nghị Y-1813
Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Mô tả:

1. lưới

2. chrome frame

Chrome padded armrest


<!--ALIBABA.COM thương mại đảm bảo mã bắt đầu-->
< kịch bản id = "ali-ta-nhúng-kịch bản" src="//u.alicdn.com/js/5v/run/ta/embed.js?e=360" type = "text/javascript" data-token = "ID1gYxkz36RIt2FfLJrc4IC14a2u2cm78mP3TPGS_W76mA *" >< / kịch bản >
<!--ALIBABA.COM thương mại đảm bảo mã cuối-->

Yêu cầu thông tin